ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო

State Agency of Oil and Gas

საიტის რუკა
კახა კალაძე "ფრონტერას" სახელმწიფოს წინაშე ანგარიშვალდებულების თავიდან არიდების მცდელობაში ადანაშაულებს --------- იხილეთ https://www.facebook.com/StateAgencyofOilandGas/------ see https://www.facebook.com/StateAgencyofOilandGas/
შემთხვევითი ფოტო
სატენდერო განცხადება
TENDER ANNOUNCEMENT
New Investment Programme Starts on VIIB License Block
VIIB სალიცენზიო ბლოკზე ახალი საინვესტიციო პროგრამა იწყება
ტექ. მომსახურება 2016
საწვავის ხარჯი 2016
სსიპ „ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო“-ს ბალანსზერიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
2016 წლის შესყიდვების გეგმა
2016 საკუთარი სახსრებით განხორციელებული-ფაქტიური შესყიდვები
2014 © State Agency of Oil and Gas